Cenník - Prehliadky

Cenník služieb platný od 1.3.2022 (vrátane 20% DPH)

 

Deti od 6 rokov, študenti,
dôchodcovia, ZŤP (EUR)

Dospelí (EUR)

Utorok – Piatok


(pracovný deň)
9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 hod.


(počas turistickej sezóny od 1.5.-31.10.)

 

3,- 4,-

Sobota, Nedeľa, Sviatok
14:00 - 16:30 hod.

individuálna prehliadka

(od 1.3.-31.10.)

3,-

4,-

Prehliadka na objednávku

v pracovný deň po 14:00 h.

a mimo turistickej sezóny (01.11.-30.04.)

5,- 6,-

- výklad v cudzom jazyku (Angličtina, Nemčina):+ 50% k cene vstupného

I. INDIVIDUÁLNA PREHLIADKA JAZDIARNE BEZ SPRIEVODCU SPOJENÁ S VIDEOPREZENTÁCIOU NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY  

- Počas individuálnej prehliadky jazdiarne máte možnosť vidieť prostredníctvom videoprezentácie históriu a súčasnosť chovu koní v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.,  charakteristiku piatich plemien koní chovaných v žrebčíne, spôsob ich chovu na jednotlivých chovateľských objektoch. Oboznámite sa s jednotlivými športovými  disciplínami, ktoré sa v žrebčíne každoročne organizujú. Získate ucelený obraz o tradičných podujatiach, ktoré „Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p., organizuje pre širokú verejnosť počas turistickej sezóny.

Služby sú využiteľné len v rámci prehliadok jazdiarne v pracovných dňoch a je nutné ich objednať minimálne 2 pracovné dni vopred.

II. PREHLIADKA HIPOLOGICKEJ EXPOZÍCIE CHOVU KONÍ

- čas prehliadky s odborným výkladom cca. 20 min.,

 

Deti od 6 rokov,
študenti,
dôchodcovia, ZŤP
(EUR)
Dospelí
(EUR)

Utorok – piatok:
od 9:00 h. do 14:00 h.
(počas turistickej sezóny
od 1.5.-31.10.)

3,- 4,-
Sobota – sviatok:
od 14:00 h. do 16:30 h.
(počas turistickej sezóny
od 1.5.-31.10.)
3,-

4,-

Prehliadka na objednávku
v pracovný deň po 14:00 h. a mimo
turistickej sezóny:
(01.11.-30.04.)
5,- 6,-

- vstup na objednávku – minimálne dva pracovné dni vopred

III. PREHLIADKA CHOVATEĽSKÝCH OBJEKTOV S ODBORNÝM VÝKLADOM

- čas prehliadky cca 2-3 h., min. 10 osôb - cena za osobu
- výklad v cudzom jazyku (Angličtina, Nemčina):+ 50% k cene vstupného
- na objednávku – minimálne dva pracovné dni vopred

  Deti od 6 rokov,
študenti,
dôchodcovia, ZŤP
(EUR)
Dospelí
(EUR)

Utorok – piatok:
od 9:00 h. do 13:00 h.
(počas turistickej sezóny
od 1.5.-31.10.)

5,- 5,-
Sobota – nedeľa sviatok:
od 14:00 h. do 17:00 h.
(počas turistickej sezóny
od 1.5.-31.10.)
10,-

10,-

Prehliadka na objednávku
v pracovný deň po 14:00 h. a mimo
turistickej sezóny:
(01.11.-30.04.)
10,- 10,-

 
 

Vytlačiť   E-mail