INSEMINAČNO-REPRODUKČNÉ CENTRUM KRÁSNY MAJER

Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ “Topoľčianky“ štátny podnik poskytuje v roku 2024 nasledovné služby:

  • Inseminácia kobýl čerstvou spermou
  • Inseminácia kobýl zmrazenou spermou
  • Diagnostika žrebnosti sonografom
  • Laboratórne vyšetrenie biologickej kvality spermy žrebcov
  • Odber semena plemenníkom z iných staníc žrebcov a mrazenie
  • Možnosť individuálneho nákupu inseminačných dávok
  • Import čerstvej spermy zo zahraničia podľa platných predpisov pre SR
  • Import hlboko zmrazených inseminačných dávok s možnosťou karantény a uskladnenia, podľa platných predpisov pre SR

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

 PRIPÚŠŤACIA SEZÓNA: od 1.2.2024 do 30.9.2024

Katalóg plemenných žrebcov 2024


Vytlačiť   E-mail