Arabský kôň

Chov arabského koňa na území Slovenska naväzuje na jeho chov v Uhorsku, kde patril medzi najrozšírenejšie teplokrvné plemená koní.

Mekkou jeho chovu bol žrebčín Bábolna . Zo žrebčíncov Nitra a Prešov pôsobilo ročne v zemskom chove 50-80 arabských žrebcov. Základ arabského chovu v Štátnom žrebčíne Topoľčianky tvorilo 30 kobýl /zo žrebčína Radovec 23, zo žrebčína Bábolna 3, zo žrebčína Píber 2 a zo súkromného žrebčína Dolná Arma 2 kobyly/. V arabskom stáde bolo 20 kobýl po žrebcoch Shagya, 4 po žrebcoch Marzouk, 2 po Hermit, 1 po Amurath, 1 po Gazal, 1 po Koheilan a 1 po Amurath Shagya. Kobyly boli narodené v období rokov 1904 až 1922. Väčšina kobýl pochádzala z likvidačnej podstaty žrebčína Radovec /23/, ktoré boli prechodne ustajnené v žrebčíne Kladruby n/Labem a do Topoľčianok boli presunuté v r. 1921. V arabskom stáde v Topoľčiankach začal pôsobiť ako kmeňový žrebec v r. 1923-1934 Shagya II nar. 1914, beluš, syn významného radoveckého žrebca Shagya X. Kmeňový žrebec Shagya II v Topoľčiankach pripustil 132 kobýl, žrebných zostalo 95 kobýl a narodilo sa po ňom 47 žrečekov a 46 kobyliek. Do zemského chovu bolo po ňom do žrebčíncov zaradených 23 synov, z ktorých dva boli kmeňové žrebce a do stáda matiek bolo po ňom zaradených 19 dcér. V chove sa uplatnil veľmi dobre, vytvoril typovo vyrovnanú líniu. Jeho potomstvo tvorilo základ budovaného topoľčianskeho arabského stáda. Ďalším kmeňovým žrebcom bol Shagya I, nar. 1916, hnedák v Radovci. V žrebčíne pôsobil v rokoch 1924-1926, pripustil 62 kobýl, žrebných zostalo 49 kobýl, narodilo sa po ňom 20 žrebčeov a 19 kobyliek. Do žrebčíncov bolo zaradených 6 synov a do stáda matiek 9 dcér. Nebezpečiu blízkej príbuzenskej plemenitby, najmä u príslušníkov Shagya, ktorí tvoria dominantu v Topoľčiankach, vedenie žrebčína čelilo zabezpečením arabských žrebcov iných línií. Za tým účelom v žrebčíne použili arabské žrebce Dahoman a Amurath z Radovca, Aghil Aga, Jaszmak, Rasim a Orestes z Poľska, Shagya VII, Gazal, Siglavy a Koheilan. Medzi najlepšie kmeňové žrebce patrí Shagya VII., bábolenského chovu, v Topoľčiankach pôsobil v rokoch 1937-1945, pripustil 124 kobýl. Do žrebčíncov bolo po ňom zaradených 19 synov, z ktorých traja pôsobili ako kmeňové žrebce a do stáda matiek 16 dcér. Arabské čistokrvné stádo Shagya arab, ktoré tvorí génovú rezervu, počíta 35-40 plemenných kobýl, 4-5 kmeňových žrebcov a 60-70 kobyliek a žrebčekov v doraste. V plemenitbe sa používajú len plemenné žrebce arabské plnokrvné uznané WAHO /World Arabiean Horse Organization/. V arabskom čistokrvnom chove od začiatku jeho chovu v Topoľčiankach, doteraz pôsobilo 65 arabských žrebcov z toho Shagya araber 52 žrebcov a arabských plnokrvných 13 žrebcov. Z plemena Shagy arab v chove pôsobilo 19 žrebcov Shagya, 7 žrebcov Dahoman, 5 žrebcov Siglavy Bagdady, 7 žrebcov Koheilan, 3 žrebce Orestes, 2 žrebce Rasim, 2 žrebce Gazal, 2 žrebce Gidran a po jednom žrebcovi boli zastúpení Kasr El Níl I, Kuhailan Urkub I, Siglavy, Amurath Shagya a Kemír. Z arabských plnokrvných žrebcov v stáde čistokrvného arabského koňa pôsobili žrebce: Jaszmak, Aghil Aga, Kuhailan Urkub, Tobrok, Watani, Kasr El Nil, Ubayan, Sayd, Hamadan, Al Sachra Kaythom, Aleppo, Hosam a Samír. V stáde arabského čistokrvného koňa podľa pôvodu po matkách je zastúpených 9 rodín, kde zakladateľkami rodín sú kmeňové kobyly rakúsko-uhorských a poľských žrebčínov.

V súčasnosti pôsobia v chove Národného žrebčína nasledujúce žrebce Shagya arab:


Pre ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie krvnej základne arabského koňa, ako aj pre rozvoj jeho chovu na Slovensku boli v r. 1973 importované z egyptského žrebčína El Zahra dva plnokrvné arabské žrebce, päť plnokrvných kobýl a tri plnokrvné žriebätá, ktoré dali základ chovu arabského plnokrvníka v Topoľčiankach.
Importované boli:

Plemenné žrebce

  1. Tobrok, nar. 1966, beluš, o. Anter, m. Tanta
  2. Watani, nar. 1968, beluš, o. Sharkasi, m. Bedour

Plemenné kobyly

  1. 190 Obeyana, nar. 1965, ryšiak, rod U-Bai-Jan, o. Lateff, m. Karama
  2. 191 Wasila, nar. 1967, beluš, rod Sak-La- We, o. Nasrala, m. Bint Abesa
  3. 193 Wafika, 1969, hnedka, rod Sak-La-We, o. Ibn Sharkasi, m. Thoureya I
  4. 192 Felfela, nar. 1969, beluš, rod Had-Ban, o. Shahriar, m. Hemat
  5. 194 Shahd, nar. 1970, ryšiak, rod U-Bai-Jan, o. Adel, m. Obeyana

Arabské plnokrvné žrebce pôsobiace v súčasnosti v chove:


Pôsobili v chove v roku 2005


Chov arabského plnokrvníka sa v Topoľčiankach chová v počte 10-15 plemenných kobýl, 1-2 kmeňové žrebce a dorast. Chov arabského plnokrvníka je uznaný WAHO / World Arabiean Horse Organization/, ktorá bola založená v Sevile v r. 1972 a NŽ Topoľčianky je jeho členom od r. 1978. Chov Shagya arab je zastrešený medzinárodnou organizáciou ISG / Internationale Shagaaraber Geselschaft/, ktorého je NŽ členom od roku 1994. Chov Shagya arab a arabského plnokrvníka je sústredený na výrobnom objekte Rybník.


Vytlačiť   E-mail