Ing. Emil KOVALČÍK, PhD. oslávil 50-tku

Ing. Emil Kovalčík PhD

Ing. Emil Kovalčík, PhD. patrí medzi dlhoročných zamestnancov Národného žrebčína Topoľčianky. Už 20 rokov pôsobí vo funkcii vedúceho marketingového oddelenia a plemenných kníh. Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých domácich chovateľských a športových podujatí. Tento rok oslávil svoje životné jubileum, krásnych okrúhlych 50 rokov.

Narodil sa 26.októbra 1972 v Trenčíne. Detstvo prežil ako jediné dieťa svojich rodičov v Bánovciach nad Bebravou. Navštevoval Strednú poľnohospodársko-technickú školu v Topoľčanoch. Následne bol prijatý na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, agronomická fakulta, zootechnický odbor. Po ukončení štúdia v roku 1996, nastúpil na dvojročný výkon civilnej vojenskej služby do žrebčína v Motešiciach ako konzulant pre zemský chov koní. V období 1998 a 1999 tu absolvoval profesionálnu prax na pozícii vedúci výcviku koní. V roku 2002 ukončil doktorandské štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite so špecializáciou na chov koní a od 15.marca toho istého roku až do dnes pracuje v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p.

Vedie plemenné knihy plemien koní génových rezerv, riadi predaj koní a oddelenie turizmu. Má tiež na starosti odbornú publikačnú činnosť a styk s médiami. Je súčasťou organizačných komisií všetkých podujatí konaných v žrebčíne. Jeho hlas sprevádza návštevníkov chovateľsko-spoločenských akcií, ale aj účastníkov pretekov už od nepamäti. Bohatými znalosťami z histórie chovu koní dokáže zaujať každého poslucháča. Má neopísateľný zmysel pre humor. Vtipnými poznámkami sa mu podarilo uvoľniť napätie v nejednej ťažkej situácii. Svoju prácu však berie veľmi zodpovedne.

Podľa jeho vlastných slov, jeho najobľúbenejšie plemeno koní je huculský kôň. „Viažu ma k nemu spomienky z detstva. Keď môj otec pracoval na družstve, zapriahal huculské kobylky. Nevedel si ich vynachváliť, boli veľmi poslušné, ale hlavne pracovité. Nedal na ne dopustiť. Zrejme aj preto mi toto plemeno prirástlo k srdcu.“ V súčasnosti je Emil Kovalčík aj členom rady plemennej knihy a predsedom chovateľskej komisie Medzinárodnej organizácie chovu huculských koní HIF, teda Hucul International Federation.

Aktívnemu jazdeniu sa venoval hlavne v období štúdia na strednej škole, kde bol členom jazdeckého oddielu. Počas štúdia na vysokej škole v jazdení pokračoval, nakoľko jazdectvo bolo samostatným predmetom. Po nástupe do žrebčína sa jazdeniu venoval pravidelne. Momentálne mu pracovné povinnosti umožňujú len veľmi príležitostné sadnutie do sedla.

Okrem koní, o ktorých vraví, že sú jeho celoživotnou záľubou, má aj ďalšie hobby. Rád sa venuje vojenskej histórii. Je členom klubu vojenskej histórie KVH Pressburg, ktorý robí rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny a tiež sa zúčastňuje natáčaní filmov s touto tematikou. Je vášnivým zberateľom originálnych artefaktov z tohto obdobia.

K životnému jubileu prajeme hlavne pevné zdravie, neutíchajúce pracovné nasadenie a pretrvávajúci zmysel pre humor. Všetko najlepšie!

 


Vytlačiť   E-mail