Články

Slovenský voltížny pohár 24.8.2002

Výsledky

Shagya

   Po úspešnom otvorení chovateľskej a športovej sezóny 2002 (1. mája 2002) čakala Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. odborná a profesionálna skúška v organizovaní generálnej schôdze Medzinárodnej organizácie chovateľov Shagya – arabských koní (Internationale Shagya Araber Gesellschaft), ktorá sa konala na pôde žrebčína v dňoch 4. – 5. mája. Uvedená organizácia združuje národné chovateľské zväzy Shagya – arabského koňa a štátne žrebčíny na celom svete.

17. generálna schôdza L.I.F a III. medzinárodný chovateľský šampionát lipicanských koní v Topoľčiankach

„Lipican - Kôň kráľov a kráľ koní“ pod týmto mottom sa v dňoch 19. – 21. júla 2002 v Topoľčiankach stretli chovatelia lipicanských koní. V Národnom žrebčíne Topoľčianky, kde sa uskutočnila 17. generálna schôdza Svetovej organizácie zväzu chovateľov lipicanských koní – L.I.F. (Lipizzan International Federation). Na kongrese lipicanov, nad ktorým prevzal záštitu minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, sa zúčastnilo 50 delegátov z jednotlivých členských krajín L.I.F.

Parkúr

Fotogaléria

Majstrovstvá SR v drezúre - Topoľčianky 2002

V prekrásnom rekonštruovanom jazdeckom areáli Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. sa v dňoch 6. – 7. júla 2002 uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúrnom jazdení. V Topoľčiankach sa stretli jazdci zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Národný žrebčín Topoľčianky jednu z drezúrných súťaží vyhlásil za „Memoriál Dominika Pružinského „,na pamiatku nestora drezúrneho športu a Majstra športu Dominika Pružinského, ktorý by sa práve v tomto mesiaci dožil 81 rokov.

Vozatajstvo

Fotogaléria

Voltíž

Voltíž patrí medzi najmladšie odvetvia jazdeckého športu, ktorá sa podieľa a napomáha jeho rozvoju budovať základňu už od tých najmenších adeptov jazdectva.

Úspešná chovateľská, športová a turistická sezóna Národného žrebčína Topoľčianky

Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky chová v súčasnosti vyše 500 koní štyroch plemien, čím sa radí medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Ani jedno zariadenie pre chov koní sa nemôže pochváliť štyrmi čistokrvnými plemenami. Národný žrebčín Topoľčianky chová Slovenského teplokrvníka a tri tradičné plemená: Lipican, Shagya-Arab a Hucul. Uvedené tradičné plemená koní boli v roku 1993 zaradené medzi génové rezervy koní, ktoré sú chránené nie len na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí a z hľadiska zachovania biodiverzity boli zahrnuté aj do chránených plemien v organizácii FAO. V roku 2002 sa na jednotlivých výrobných objektoch Národného žrebčína narodilo 103 žriebät týchto vzácnych zvierat.